Відділ освіти Маловисківської РДА

 

Про відділ

 

Структура відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації

   Відділ освіти Маловисківської райдержадміністрації має кілька структурних підрозділів, які згідно з Положенням про відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 04 квітня 2008 року №222-р виконують функції, покладені на відділ, а саме:

 - Районний методичний кабінет;

 - Централізована бухгалтерія;

 - Районна фільмотека (кабінет інформаційно-комп’ютерного забезпечення);

 - Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів - 13

 - Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів - 4

 - Дошкільні заклади - 14

 - Позашкільні заклади - 1

 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації –  Кравченко Світлана Вікторівна

 

 

 

 

 

Завідуюча районним методичним кабінетом – Кислякова Вікторія Федосіївна;

 

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії – Зайченко Ольга Василівна

 

 

Основні завдання відділу освіти:

Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти;

Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

Забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої;

Координація діяльності навчальних закладів та установ, що належать до сфери управління, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, діяльності в районі, місті, захисту інтелектуальної власності;

Цільові програми, що діють у галузі освіти району:

Районі програми "Шкільний автобус", "Вчитель", програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та комп'ютеризації шкіл; програма розвитку позашкільних навчальних закладів; регіональна програма розвитку загальної середньої освіти; цільова програма роботи з обдарованою молоддю.