Відділ освіти Маловисківської РДА

 

Курси підвищення кваліфікації

Курси 2013рік.

 

 

 

Пропозиції

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

щодо курсів підвищення кваліфікації у 2014 році

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Завідувачі, директори, методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад

Модернізація діяльності методичних служб на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу

2 тижні

 

                2          2

Новопризначені керівники шкіл та резерв на цю посаду

Методологічні засади розвитку та саморозвитку управлінського потенціалу сучасного керівника

2 тижні

 

                3          3

Керівники закладів освіти, які викладають математику і фізику

Педагогічне моделювання як основа проектування освітнього процесу у навчальному закладі. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

3 тижні

 

                  4           

Керівники закладів освіти, які викладають українську мову і літературу, світову літературу та російську мову

Інформаційні технології в організації навчально-виховної, методичної та управлінської діяльності.

Технологія особистісно орієнтованого навчання: мовно-літературний аспект

3 тижні

 

                  5           

Керівники закладів освіти, які викладають іноземні мови

Контрольно-аналітичне управління соціально-педагогічними системами. Формування іншомовної соціокультурної компетенції в умовах впровадження Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти

3 тижні

 

                  6           

Заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи

Компетентнісний підхід до підвищення кваліфікації педагогів

2 тижні

 

 

Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Заступники директорів шкіл з виховної роботи

Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у  виховному середовищі регіону

2 тижні

 


                2          2

Новопризначені педагоги-організатори

Впровадження інтерактивних технологій виховання в практику роботи сучасної школи

2 тижні

 

                3          3

Педагоги-організатори, які мають стаж роботи на даній посаді

Формування ціннісного ставлення особистості в умовах колективно-творчої діяльності

2 тижні

 

                  4           

Керівники, методисти позашкільних навчальних закладів

Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів

2 тижні

 

                  5           

Бібліотекарі навчальних закладів зі стажем роботи

Створення та ефективне функціонування бібліотек навчальних закладів як інформаційних центрів

2 тижні

 

                  6           

Бібліотекарі навчальних закладів

 

Трансформація  бібліотек навчальних закладів у інформаційні центри

2 тижні

 

                  7           

Бібліотекарі навчальних закладів

 

Сучасні бібліотечні та інформаційні технології як засіб організації ефективного бібліотечного процесу

2 тижні

 

                  8           

Культорганізатори та педагоги-організатори позашкільних навчальних закладів

Життєтворчі основи виховного простору

2 тижні

                  9           

Керівники хореографічних гуртків і колективів шкіл, позашкільних закладів та вчителі хореографії

Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами хореографічного мистецтва

2 тижні

 

                10         

Керівники гуртків екологічного напрямку

Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти

2 тижні

 

                11         

Керівники гуртків науково-технічного напрямку

Розвиток творчих здібностей учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів

2 тижні

 

                12         

Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва

Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва

2 тижні

 

                13         

Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого профілю

Формування громадянсько-патріотичних якостей учнів в умовах діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого профілю

2 тижні

 

 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін

українська мова і література

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі української мови та літератури

Підготовка педагога до реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мови і літератури»

2 тижні

                2          2

Учителі української мови та літератури

Компаративний аспект в аналітичній діяльності вчителя української мови та літератури

2 тижні

                3          3

Учителі української мови та літератури

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української мови та літератури

2 тижні

                  4           

Учителі української мови та літератури

Застосування проектних технологій на уроках української мови та літератури як один з напрямків розвитку мовної особистості

2 тижні

світова література та російська мова

                5          1

Учителі української та світової літератури, української та російської мови

Реалізація змістовних ліній Державного стандарту на уроках української та світової літератури, української та російської мови

3 тижні

                6          2

Учителі світової літератури та російської мови

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури та російської мови

3 тижні

                7          3

Учителі світової літератури та російської мови

Модернізація мовної та літературної освіти за новими Державними програмами

2 тижні

                  8           

Учителі світової літератури та російської мови

Літературознавчі та герменевтичні принципи вивчення художнього твору

2 тижні

музика та художня культура

                9          1

Учителі музичного мистецтва та художньої культури

Підготовка педагога до реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво»

2 тижні

             10        2

Учителі музичного мистецтва, керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери центрів естетичного виховання

Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів на засадах Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво»

2 тижні

             11        3

Керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери позашкільних навчальних закладів

Практична реалізація компетентнісного підходу в сучасних умовах розвитку позашкільних закладів музичної освіти

2 тижні

 

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі німецької мови

Комплексна реалізація діяльнісного, комунікативного та соціокультурного підходів до вивчення іноземних мов

2 тижні

                2          2

Учителі французької мови

Комплексна реалізація діяльнісного, комунікативного та соціокультурного підходів до вивчення іноземних мов

2 тижні


 

                3          3

Учителі англійської мови вищої та першої кваліфікаційних категорій, які мають звання «учитель-методист», «старший учитель»

Навчання іноземної мови в умовах нової мовної політики

3 тижні

                  4           

Учителі англійської мови другої кваліфікаційної категорії та учителі, які мають категорію «спеціаліст»

Комплексна реалізація діяльнісного, комунікативного та соціокультурного підходів до вивчення іноземних мов

3 тижні

                  5           

Учителі англійської мови, які працюють з обдарованими дітьми

Робота з обдарованими дітьми в допрофільній і профільній школі. Підготовка учнів до виконання олімпіадних завдань

2 тижні

                  6           

Учителі англійської мови вищої та першої кваліфікаційних категорій, які мають звання «учитель-методист», «старший учитель»

Шляхи реалізації концептуально нових підходів до викладання англійської мови. Профільна освіта в старшій школі

3 тижні

                  7           

Учителі англійської мови, які бажають опанувати методику підготовки завдань та проведення тестування

Диференціація та індивідуалізація процесу навчання англійської мови. Підготовка учнів до виконання тестових завдань

2 тижні

                  8           

Учителі англійської мови, які викладають предмет в початкових класах

Особливості викладання іноземної мови у початкових класах

3 тижні

 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі історії другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст», які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання історії та суспільствознавчих дисциплін відповідно до вимог нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство»

3 тижні

                2          2

Учителі історії, які мають звання «вчитель-методист», «старший вчитель», вищу і першу кваліфікаційну категорію та викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

Шляхи удосконалення фахової компетентності вчителя історії в умовах реалізації вимог нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство». Особливості вивчення історії у профільних класах

3 тижні

                3          3

Учителі історії, правознавства, які мають звання «вчитель-методист», «старший вчитель», вищу та першу кваліфікаційні категорії та викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

Інноваційні технології в практиці роботи вчителя історії, правознавства та інших суспільствознавчих дисциплін

2 тижні


 

          4   

Учителі історії, правознавства другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст», які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

Науково-методичне забезпечення вивчення історії України, всесвітньої історії та правознавства України в контексті профілізації старшої школи

3 тижні

 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін

географія

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі географії та природознавства

Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках географії та природознавства

3 тижні

                2          2

Учителі географії, які викладають біологію, екологію та природознавство

Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

3 тижні

                3          3

Учителі географії, економіки та  природознавства

Продуктивні технології активного навчання учнів з географії та економіки в урочний та позаурочний час

2 тижні

                  4           

Учителі географії та природознавства

Сучасний урок географії та природознавства в контексті компетентнісного навчання

2 тижні

біологія

                5          1

Учителі біології та природознавства, які атестуються на присвоєння звань «учитель методист», «старший учитель»

Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Майстер-клас учителя комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8-позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області",  Заслуженого вчителя України Кіріченко А.М.

2 тижні

                6          2

Учителі біології та природознавства, які будуть атестуватися на присвоєння та підтвердження другої кваліфікаційної категорії

Сучасний урок біології. Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання біології

2 тижні

                7          3

Учителі біології та природознавства, які мали перерву в роботі за фахом, спеціалісти, які потребують додаткової підготовки, і вчителі, які не мають фахової біологічної освіти

Реалізація змісту шкільної біологічної освіти в умовах впровадження її нових стандартів

2 тижні


 

          8   

Учителі біології, які викладають хімію, екологію та природознавство

Реалізація можливостей міжпредметних зв'язків при викладанні природничих дисциплін

3 тижні

          9   

Учителі біології, які викладають географію, екологію та природознавство

Реалізація можливостей міжпредметних зв'язків при викладанні природничих дисциплін

3 тижні

хімія

             10        1

Учителі хімії, які викладають біологію, екологію, природознавство

Реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Природознавство»

3тижні

             11        2

Учителі хімії та природознавства

Забезпечення навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках та у позакласній роботі в умовах реформування шкільної хімічної освіти

2 тижні

             12        3

Учителі хімії та природознавства, які атестуються на присвоєння звань «Старший вчитель» та «Вчитель методист».

Теоретичні та організаційні аспекти удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інноваційного розвитку освіти.

Майстер-клас вчителя-методиста комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради» Михайлової І.Г.

2 тижні

математика

             13        1

Учителі математики вищої кваліфікаційної категорії та ті, які працюють зі здібними та  математично обдарованими учнями

 

Робота зі здібними та математично обдарованими учнями в контексті підготовки до виконання олімпіадних математичних завдань

2 тижні

             14        2

Учителі математики

Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу

2 тижні

             15        3

Учителі математики першої та вищої кваліфікаційних категорій

Дидактичні засади формування інформаційно-освітнього середовища уроку математики

2 тижні

               16         

Учителі математики другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»

Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу

2 тижні

фізика

             17        1

Учителі фізики, астрономії і природознавства

Розвиток творчих здібностей учнів на уроці та в позаурочний час

2 тижні

 

             18        2

Учителі фізики, астрономії і природознавства

Шкільний фізичний експеримент у системі підвищення пізнавальної активності учнів

2 тижні

 

             19        3

Учителі фізики, астрономії і природознавства

Проблеми навчання фізики, астрономії і природознавства та шляхи їх розв’язання

2 тижні


 

        20 

Учителі фізики, астрономії і природознавства

Впровадження інноваційних технологій і методів викладання фізики і астрономії

2 тижні

 

        21 

Учителі фізики, астрономії, природознавства

Підвищеня ефективності навчання  фізики, астрономії на засадах Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011р)

2 тижні

 

        22 

Учителі фізики, астрономії, природознавства та математики

Використання міжпредметних зв’язків у системі викладання предметів фізико–математичного циклу

3 тижні

 

 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі інформатики

Технологічні підходи у викладанні шкільного курсу інформатики в контексті трансформаційних змін середньої освіти

2 тижні

                2          2

Учителі, які викладають математику та інформатику

Педагогічні особливості організації проектної діяльності учнів за програмою Іntel Навчання для майбутнього (версія 10.1)

3 тижні

                3          3

Учителі математики, інформатики, фізики та астрономії

Самоосвітні аспекти удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства

3 тижні

                  4           

Учителі трудового навчання та інформатики

Проектування ефективного забезпечення реалізації освітньої галузі «Технології»

3 тижні

                  5           

Учителі початкових класів, які викладатимуть інформатику в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

Організаційно-методичні засади реалізації курсу інформатики за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

3 тижні

                  6           

Учителі, які викладатимуть інформатику в початковій та основній школі

Організаційно-методичні засади реалізації курсу інформатики за новими державними стандартами початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти

3 тижні

Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі економіки

Особливості викладання економіки в умовах модернізації освіти

2 тижні

                2          2

Учителі трудового навчання, які викладають предмет «Технології»

(обслуговуючі види праці)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання

2 тижні


 

                3          3

Учителі трудового навчання, які викладають предмет «Технології»

(технічні види праці)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання

2 тижні

                  4           

Майстри виробничого навчання МНВК, які викладають предмети технологічного профілю в старшій школі

Особливості викладання технологічних дисциплін в контексті компетентнісного навчання

2 тижні

 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії

Розвиток професійної майстерності вчителів фізичної культури на основі інноваційних технологій навчання

2 тижні

                2          2

Учителі «Захисту Вітчизни» (для юнаків та дівчат)

Сучасний урок «Захисту Вітчизни» в контексті компетентнісного підходу

2 тижні

                3          3

Учителі фізичної культури  першої  кваліфікаційної категорії

Навчально-методичне забезпечення реалізації профільного та поглибленого навчання фізичної культури

2 тижні

                  4           

Учителі, які викладають  предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура»

Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура»

3 тижні

                  5           

Учителі фізичної культури

ІІ кваліфікаційної категорії та «спеціалісти»

Методичні особливості викладання фізичної культури в 1-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів за новою програмою

2 тижні

                  6           

Учителі фізичної культури, тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Система роботи ДЮСШ щодо відбору, планування та організації навчально-тренувального процесу

2 тижні

 

Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають «Основи здоров’я» в 1-9 класах та безпеку життєдіяльності

Комплексна реалізація діяльнісного та компетентнісного підходів до впровадження стандартів якості превентивної освіти

2 тижні

                2          2

Учителі інтернатних та інших закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я»  в 1-9 класах та безпеку життєдіяльності

Навчально-методичне забезпечення та методика викладання навчального предмета  «Основи здоров’я» в інтернатних закладах та закладах освіти обласного підпорядкування

2 тижні

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Вихователі-наставники, вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів, гуртожитків технікумів, професійно-технічних училищ

Виховання в учнів ціннісного ставлення до людини

2 тижні

                  2           

Учителі предметів духовно-морального спрямування («Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Біблійна історія та християнська етика»)

Людинотворчий потенціал предметів духовно-морального спрямування

2 тижні

 

Науково-методична лабораторія з інклюзивного та інтегрованого навчання

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Вихователі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих будинків, притулків для неповнолітніх та дитячих будинків сімейного типу

Сучасні технології освіти в роботі вихователів спеціальних навчальних закладів

2 тижні

                2          2

Вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх шкіл

Формування ключових компетентностей у молодших школярів

2 тижні

                3          3

Учителі-логопеди загальноосвітніх шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дошкільних навчальних закладів, відділів, управлінь освіти, завідувачі логопедичних пунктів

Використання сучасних освітніх технологій у роботі логопеда

2 тижні

                  4           

Учителі-дефектологи шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих будинків

Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах сучасного соціуму

2 тижні

                  5           

Учителі початкових класів загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл

Формування ключових компетентностей молодших школярів в умовах спеціального навчального закладу

2 тижні


 

          6   

Учителі початкових класів та учителі-предметники, які працюють у класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання учнів з особливими освітніми потребами

2 тижні

          7   

Асистенти вчителів, які працюють у класах з інклюзивним навчанням

Організаційно-методичні засади роботи асистента вчителя в системі інклюзивного навчання

2 тижні

 

Обласний навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Практичні психологи

Психолого-педагогічний зміст особистісно зорієнтованого навчання

2 тижні

                2          2

Практичні психологи та соціальні педагоги

Сучасні підходи до соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу

2 тижні

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти

дошкільне виховання

№№ з/п

Назва категорії педпрацівників,

фах педагогів

Проблема курсів

Орієнтовний термін навчання

                1          1

Вихователі-методисти дошкільних навчальних закладів

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі

2 тижні

                2          2

Вихователі дошкільних навчальних закладів

Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти в Україні

2 тижні

                3          3

Інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів

Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку

2 тижні

                  4           

Завідувачі дошкільних навчальних закладів

Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності в дошкільному навчальному закладі

2 тижні

                  5           

Вихователі дошкільних навчальних закладів

Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання дошкільників

2 тижні

                  6           

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів

Розвиток художньо-естетичних здібностей дітей дошкільного віку засобами музики

2 тижні

                  7           

Вихователі груп раннього віку

Забезпечення сенсомоторного розвитку дитини раннього віку шляхом створення  соціально-ігрового простору

2 тижні

                  8           

Вихователі першої та вищої кваліфікаційних категорій

Упровадження інноваційних технологій  у дошкільних навчальних закладах

2 тижні


 

          9   

Вихователі різновікових груп

 

Організаційно-методичні аспекти навчально-виховної роботи в різновіковій групі

2 тижні

початкова освіта

        10 

Учителі початкових класів, які викладатимуть інформатику в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

Організаційно-методичні засади реалізації курсу «Сходинки до інформатики»

2 тижні

        11 

Учителі початкових класів другої  кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»

Розвиток ключових компетентностей молодших школярів у процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти

3 тижні

        12 

Учителі початкових класів першої та вищої кваліфікаційних категорій

Організаційно-педагогічні умови проведення уроків у початкових класах

3 тижні

        13 

Учителі початкових класів вищої категорії, які мають звання «старший вчитель», «вчитель-методист»

Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей молодших школярів

3 тижні

        14 

Учителі початкових класів вищої кваліфікаційної категорії

Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу в початковій школі

3 тижні

образотворче мистецтво та художня культура

        15 

Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури та керівники гуртків

 

Особливості організації навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва та художньої культури в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво»

2 тижні