Відділ освіти Маловисківської РДА

 

Атестація педагогічних працівників

Наказ на атестацію на 2014 р

Наказ про атестацію  малокоплектних шкіл 2014р. 

 

 

Про стан підготовки та проведення атестації педагогічних працівників в навчальних закладах Маловисківського району в 2012 - 2013 н.р.

 

Атестація педагогічних працівників навчальних закладів району проводиться відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» та регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. Атестація педагогічних працівників району здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності і результатів їх педагогічної діяльності та шляхом проведення контрольних зрізів знань учнів, анкетування, презентацій досвіду, демонстрацій портфоліо, відвідування уроків, позакласних заходів.

Станом на травень 2013р. у Маловисківському районі працювало 572 педагогічних працівників, з них у 2013 році пройшли атестацію 66 осіб, продовжено термін дії попередньої атестації 8 педагогічним працівникам. Проатестовано на відповідність вищій категорії - 23 педагоги, першій - 13, другій - 1, «спеціаліст» - 5. Присвоєно вищу категорію - 9 педпрацівникам, з них – 3 методистам, першу - 9, другу - 6. Відповідно п. 5.1 та п.5.2 Типового положення педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання «учитель - методист». Рішенням районної атестаційної комісії педагогічне звання «вчитель - методист» підтверджено 1 вчителю. Таким чином, станом на травень 2013 р. в районі працює 11 вчителів, які мають звання «вчитель - методист», що складає 1,9 % від загальної кількості педпрацівників.

Під час атестації в 2013 р. звання «старший вчитель» присвоєно 4 та підтверджено 18 педагогічним працівникам. В навчальних закладах району працює 129 вчителів, які мають звання «старший вчитель», що складає 22 %.

З метою дотримання вимог Типового положення про атестацію та якісного проведення атестації працівників у 2012р. районною атестаційною комісією організована відповідна робота - у вересні 2012 р. була проведена нарада для секретарів шкільних атестаційних комісій. Для надання практичної допомоги головам та секретарям шкільних атестаційних комісій районною атестаційною комісією розроблено та направлено в навчальні заклади посібник «Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації». Відповідно п.2.10 Типового положення про атестацію видано наказ відділу освіти №200 від 24 вересня 2012 року, яким визначено порядок атестації педпрацівників малокомплектних навчальних закладів у 2013р.

У період підготовки до атестації керівниками навчальних закладів проведена відповідна організаційна робота. Зокрема, вчасно видано накази про створення атестаційних комісій у Паліївській ЗШ І-ІІІ ст., Хмелівській ЗШ І-ІІ ст., Смолінській ЗШ №2 ІІ-ІІІ ст., Злинській ЗШ №1 І-ІІІ ст., Злинській ЗШ №2 І-ІІІ ст., гімназії, Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ст., Хмелівській ЗШ І-ІІІ ст., Смолінській ЗШ №3 І ст., Копанській ЗШ І-ІІІ ст. Для ознайомлення з Типовим положенням про атестацію в Хмелівській ЗШ І-ІІІ ст., Великовисківській ЗШ І-ІІІ ст., гімназії, Хмелівській ЗШ І-ІІ ст., Мар'янівській ЗШ І-ІІІ ст., Паліївській ЗШ І-ІІІ ст., Злинській ЗШ №1 І-ІІІ ст. було організовано педагогічні ради, засідання шкільних методичних об'єднань, оформлено інформаційні стенди.

Видано накази про атестацію педагогічних працівників; уточнено перспективні плани атестації педагогічних працівників; розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. До 20 жовтня в навчальних закладах складені списки вчителів, що повинні атестуватися у 2013 році та списки педагогічних працівників, що атестуються на засіданні атестаційної комісії при відділі освіти. Організовано відвідування уроків та позакласних заходів в Злинській ЗШ №1 І-ІІІ ст., Злинській ЗШ №2 І-ІІІ ст., гімназії, Кіровській ЗШ І-ІІІст., Великовисківській ЗШ І-ІІІст., Хмелівській ЗШ І-ІІІст, Копанській ЗШ І-ІІІ ст., Олександрівській ЗШ І-ІІІ ст.

Протягом року районна атестаційна комісія здійснювала контроль за підготовкою та проведенням атестації в навчальних закладах району, вивчала результати професійної діяльності, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, які атестувалися. Згідно плану заходів районної атестаційної комісії здійснено уточнення списку працівників, що атестуватимуться в поточному році; закріплено вчителів, що атестуються на вищу категорію за членами районної атестаційної комісії; організовано виступи вчителів на засіданнях методичних об’єднань, семінарах-практикумах, педрадах, круглих столах, тощо.

Вчителі, що атестувалися на встановлення чи підтвердження вищої категорії брали участь у районних та обласних методичних заходах, конференціях, районних та обласних творчих групах, тощо. На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів української мови, біології, математики, початкових класів, історії та іноземної мови заслуховувались творчі звіти, доповіді з питань організації навчально – виховного процесу, що дозволило ознайомитися з основними напрямками роботи вчителів, рівнем їх самоосвітньої роботи. В навчальних закладах, а саме в Хмелівській ЗШ І-ІІІ ст., Злинській №1 І-ІІІ ст., Маловисківській гімназії(«Ярмарка педагогічних ідей») організовано творчі звіти вчителів, що атестувалися в поточному році.

Вчителі Соломина І.А., Січевий В.М., Топчій І.А., Лисенко О.М. представляли свої напрацювання на районних та обласних етапах конкурсу «Учитель року». Педагоги, що атестувалися в 2013р. ділилися досвідом роботи приймаючи участь у роботі обласних творчих груп (Данільченко О.А., Соломина І.А., Голованова О.В., Лисенко О.М., Паливода О.Л., Романич Н.В.) Свої напрацювання узагальнили у вигляді посібників вчителі:Лисенко О.М., Компанієць Л.В., Чабаненко З.О., Данільченко З.О., Кочура Н.М., Топчій І.А., Романюкова В.Г., Голованова О.В., Бур'ян Г.І., Коваленко О.І., Вишневська В.В., Прокопченко Л.М., Мамонова О.М. Вчителі Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст., Мануйлівського НВК презентували свої напрацювання у вигляді портфоліо. В Копанській ЗШ І-ІІІ ст., Смолінській ЗШ №2 ІІ – ІІІ ст., Мар'янівській ЗШ І-ІІІ ст., Смолінській ЗШ №1 І-ІІІ ст. Вчителі, що атестувалися ділилися своїми напрацюваннями на засіданнях шкільних методичних об'єднань.

Слід зазначити позитивний досвід проведення атестації у таких закладах: Злинській ЗШ №1 І-ІІІст., Оникіївській ЗШ І-ІІІст., Смолінській ЗШ №3 Іст., Хмелівській ЗШ І-ІІІст., Маловисківській гімназії. В цих колективах забезпечується основна вимога і завдання атестації - сприяти підвищенню професійної майстерності педпрацівників, стимулювати вчительську працю, сприяти покращенню якості їхньої діяльності. Неформальний підхід до проведення атестації провели атестаційні комісії Паліївської ЗШ І-ІІІст., Маловисківській гімназії та Злинській ЗШ №1 І-ІІІст. (вчителі закладу презентували свою роботу за 5 років, використовуючи ІКТ.

Питання атестації вивчалося відділом освіти, слухалось на нараді директорів, видано наказ про результати атестації. 

 

Наказ про наслідки атестації 2013р

 

 

Методичні рекомендації

щодо подання матеріалів для присвоєння  звання «викладач-методист»,  «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»,

керівник гуртка-методист» .

 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради  КОІППО імені Василя Сухомлинського 29.11.2012 року Протокол № 3

 

          Діючим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту України №1472 (z0014-12) від 20.12.2011 року)  передбачено, що педагогічні звання  «викладач-методист»,  «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», керівник гуртка-методист»   можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації , закладів післядипломної освіти. 

         Відповідно до пункту 5.2. Типового положення  відділи  (управління) освіти представляють  на розгляд відповідних структурних підрозділів КОІППО до 25 грудня такі документи:

1. Клопотання  (управління) освіти за підписом начальника на ім’я директора КОІППО  з пропозицією розглянути матеріали педагогічного працівника, який  атестується на присвоєння звання «методист».

2. Характеристику методичної діяльності за підписом завідувача РМК (ММЦ).

3. Методичну розробку вчителя.

 

 

Характеристика (обсягом до 2-х сторінок) включає :

·        Чітке формулювання методичної проблеми, відповідно до якої створена методична розробка.

·        Інформацію про актуальність та інноваційність проблеми, методи її дослідження.

·        Відомості  про накази відповідного навчального закладу щодо проведення апробації методичної розробки (накази про початок та підсумок апробації, указати назву наказів, номера та дати).

·        Висновок про практичну спрямованість методичної розробки.

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка методичної розробки.

Схема – алгоритм роботи педагога над методичною розробкою.

 

1.Формулювання  теми розробки, мети дослідження та завдань щодо вирішення проблеми.

2.Аналіз науково - теоретичних положень  та існуючого практичного досвіду з даної методичної проблеми. Виділення суперечностей, що породжують принципові проблеми у викладанні предметів.

3.Визначення завдань, які необхідно розв’язати.

4.Формулювання власної гіпотези, зародження ідеї. Співставлення власних ідей з існуючими.

5.Критичний аналіз та теоретичне обґрунтування  розв’язання проблеми.

6.Прогнозування результатів. Підготовка та накопичення навчальних матеріалів.

7.Експериментальна практична перевірка:  обов’язкова апробація запропонованих ідей та  методичних знахідок.

8.Оцінка результатів діяльності, аналіз труднощів, пошук умов успішного втілення.

9.Написання тексту методичної розробки.

 

    Методичною розробкою можна вважати текст, в якому систематизовано, послідовно викладено всебічне дослідження власної методичної  проблеми.

 

Усі розробки можна умовно поділити на 2 групи:

1.     Розробки стосовно змісту освіти (концепції, програми, довідники, збірники, посібники).

2.     Розробки нових методик (методів), втілення інноваційних технологій навчання та виховання.

                            

Структура методичної розробки

 

1. Вступ ( пояснювальна записка)

Чітко формулюється проблема, подається обґрунтування  актуальності проблеми, об’єкту та предмету дослідження, короткий аналіз змісту та призначення розробки. Роз’яснюються та коментуються специфічні поняття та терміни.

 

2. Основна частина

 

2.1. Теоретичний розділ  (5-7 сторінок).

Проводиться стислий огляд наукової та методичної літератури, де висвітлювалась ця проблема з посиланням на роботи  видатних науковців, науково-методичні видання, статті, практичний досвід відомих вчителів. Далі у теоретичному аспекті висвітлюються власні методичні знахідки.

 

2.2. Практичний розділ

З метою відображення власних методичних напрацювань у практичному аспекті вчитель пропонує розробки методичних рекомендацій, програм, спецкурсів, методичних посібників, збірників,  інноваційних уроків, позакласних заходів тощо. До практичних матеріалів доцільно  запропонувати додатки у вигляді презентацій, схем, таблиць, тестів, дидактичних матеріалів, які можна подати в електронному вигляді, бібліографічний покажчик власних публікацій у обласних та всеукраїнських виданнях.

 

2.3. Використані джерела  (до 1 стор.).

Обов’язково подається список використаної літератури та Інтернет-посилання за правилами оформлення в алфавітному порядку.

 

3. Висновки ( до 3-4 сторінок).

Коротко формулюються основні досягнуті результати, вказуються умови реалізації запропонованих матеріалів, можливості  їх застосування .

 

Вимоги до технічного оформлення методичної розробки

Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, з одного боку білого паперу формату А-4. Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм.

Усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

        Обсяг методичної розробки – 1-2 авторських аркуші. Один авторський аркуш  відповідає 24 сторінкам комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman №14 на стандартному аркуші формату А4.

 

У методичній розробці недоцільно використовувати фотографії, роздруковані презентації, малюнки та інші творчі роботи учнів.

Не подається список нагород вчителя.

 

Методичні розробки розглядаються науково-методичними радами науково - методичних лабораторій (центрів) КОІППО до 15 лютого.